Privacy verklaring

Landenpromotie Privacy Verklaring Hier vind je de privacy verklaring van Landenpromotie. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Landenpromotie. Inleiding In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Je leest op dit moment de privacy verklaring van Landenpromotie. Landenpromotie is een webwinkel die versieringen met als thema Landen verkoopt via een webshop. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Landenpromotie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Landenpromotie, neem dan gerust contact op! privacy@landenpromotie.nl| 06 22 21 11 54 De Kolk 64 | 8255 PE | Swifterbant l Btw. Nr. 16946858B01 | KVK Nr.39 078 108 Landenpromotie is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Anka Posthuma. Doel gegevens Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Landenpromotie. Deze worden hieronder toegelicht. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Landenpromotie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. De e-mail van Landenpromotie wordt gehost bij Mihosnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mihosnet. Er worden geen nieuwsbrieven verstuurd door Landenpromotie. Opslag periode Op het moment dat je contact opneemt met Landenpromotie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Beveiliging Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieŽn gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Landenpromotie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Landenpromotie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Landenpromotie privť is. Jouw rechten 01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Landenpromotie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Landenpromotie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Landenpromotie. 03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Landenpromotie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Landenpromotie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Landenpromotie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Landenpromotie.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Plichten Landenpromotie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Landenpromotie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Landenpromotie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Landenpromotie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Landenpromotie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. privacy@Landenpromotie.nl Swifterbant, september 2018
Terug